Verwijzing

De verwijsgegevens zijn voor ons van belang omdat mede op basis hiervan een goede fysiotherapeutische diagnose gesteld kan worden.

Naast de administratieve gegevens:

  • Uw motivatie voor de verwijzing en vraagstelling 
  • Relevante gegevens uit uw anamnese en onderzoek 
  • Gegevens van aanvullend onderzoek 
  • Relevante gegevens uit de voorgeschiedenis 
  • Vorm en moment van terugkoppeling

Op uw verzoek kunnen wij ook een éénmalig onderzoek verrichten ter ondersteuning bij uw diagnostiek, zie consult.

  • Goede samenwerking
  • Contacten met specialisten
  • Altijd de beste zorg
  • Achmea Pluspraktijk
Onze andere praktijken: