Directe toegang

Kernpraktijken heeft een werkwijze opgesteld met betrekking tot de directe toegankelijkheid.
In eerste instantie zal worden gekeken of fysiotherapie is geindiceerd.

Dit zal worden gedaan in een kort vraaggesprek met eventueel een aantal testen: de screening. 

Na afloop hiervan zal het fysiotherapeutisch onderzoek al of niet worden opgestart.

Directe terugkoppeling naar het EMD van huisartsen is mogelijk via besloten berichtenverkeer (Zorgring).

In overleg met verwijzers zijn afspraken gemaakt over op welke wijze men geïnformeerd wil worden betreffende de fysiotherapeutische interventies.

Wilt u hier meer van weten: neem dan contact met ons op. 

  • Goede samenwerking
  • Contacten met specialisten
  • Altijd de beste zorg
  • Achmea Pluspraktijk
Onze andere praktijken: