Disclaimer

Ondanks dat Kernpraktijken de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan deze informatie. Kernpraktijken is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Kernpraktijken is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, voor problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet of als gevolg van technische storingen. 

  • Goede samenwerking
  • Contacten met specialisten
  • Altijd de beste zorg
  • Achmea Pluspraktijk
Onze andere praktijken: