CVA/beroerte

Een beroerte, ook wel CVA, stroke of attaque genoemd heeft altijd te maken met een incident in hersenbloedvaten en geeft acuut problemen met de doorbloeding van de hersenen. CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident. Vrij vertaald: ongeluk in de hersenbloedvaten.

Symptonen

Hoewel een beroerte drie verschillende oorzaken kent (hersenbloeding, herseninfarct en TIA), geven ze wel gelijksoortige uitvalverschijnselen. Denk aan verlamde arm, scheve mond, moeilijk praten.

Naarmate er meer hersenweefsel beschadigd is, zijn de gevolgen ernstiger. Een beroerte/ CVA veroorzaakt vrijwel altijd een halfzijdige verlamming. Schade in de rechterhersenhelft veroorzaakt linkszijdig verlamming. Zoals een beschadiging in de linkerhersenhelft verlamming geeft aan de rechterzijde van het lichaam.

Revalidatie

Het merendeel van de mensen die een beroerte krijgen, wordt direct opgenomen in een ziekenhuis, bij voorkeur met een stroke-unit. Dit is een gespecialiseerde afdeling waar acute zorg gegeven wordt aan patiënten met een beroerte. ‘Stroke’ is de Engelse benaming voor beroerte. Ruim de helft van de patiënten kan na een aantal dagen of weken weer naar huis. Als dat nog niet mogelijk is, volgt overplaatsing naar een revalidatiecentrum of een verpleeghuis.

Het merendeel van de patiënten, thuis of in een instelling, gaat een periode van (poli)klinische revalidatie tegemoet. Uzelf maar ook uw partner of familieleden zullen met de gevolgen van een beroerte moeten leren omgaan. Daarbij krijgt u met verschillende zorgverleners te maken. Er wordt intensief samengewerkt tussen ziekenhuizen (al dan niet met eigen stroke unit), revalidatiecentra, verpleeghuizen en fysiotherapiepraktijken.

Wat kan fysiotherapie doen?

De fysiotherapeut draagt op verschillende manieren bij aan het welzijn en herstel van patiënten met een beroerte. Dat begint het liefst zo snel mogelijk nadat de diagnose ‘beroerte’ door de neuroloog is gesteld. Daarna begint voor de meeste patiënten de revalidatiefase waar fysiotherapie deel van uitmaakt. Ook op langere termijn helpt de fysiotherapeut, als specialist in beweging, u bij het herstel en het verbeteren van uw mogelijkheden. Voor specifieke deskundigheid kunt u verwezen worden naar een gespecialiseerd fysiotherapeut. Binnen Kernpraktijken hebben wij verschillende deskundigen die u verder kunnen helpen nadat u een CVA heeft gehad en niet meer in een revalidatiecentrum of verpleeghuis hoeft te verblijven.